συνδιαιτῶμαι

συνδιαιτῶμαι
συνδιαιτάομαι
live with
pres subj mp 1st sg (attic epic ionic)
συνδιαιτάομαι
live with
pres ind mp 1st sg
συνδιαιτάομαι
live with
pres subj mp 1st sg (attic epic doric ionic)
συνδιαιτάομαι
live with
pres subj mp 1st sg (attic epic ionic)
συνδιαιτάομαι
live with
pres ind mp 1st sg
συνδιαιτάομαι
live with
pres subj mp 1st sg (attic epic doric ionic)
συνδιαιτάω
live with
pres subj mp 1st sg (attic epic ionic)
συνδιαιτάω
live with
pres ind mp 1st sg
συνδιαιτάω
live with
pres subj mp 1st sg (attic epic doric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • συνδιαιτώμαι — συνδιαιτῶμαι, άομαι ΝΜΑ, και ενεργ. συνδιαιτῶ, άω Α [διαιτῶ, ῶμαι] ζω μαζί με κάποιον, συζώ (α. «τρεις ημέρας... συνδιῃτάτο και συνηγελάζετο μαζί τους», Παπαδ. β. «ἐν μιᾷ εὐμειξίᾳ καὶ κοινῇ βιώσει συνδιαιτᾱσθαί σοι», πάπ.) αρχ. 1. συγκατοικώ 2.… …   Dictionary of Greek

  • συναγελάζομαι — ΝΜΑ, και ενεργ συναγελάζω Α ζω σε αγέλη, αποτελώ μέλος αγέλης («τῶν ἰχθύων οἱ μὲν συναγελάζονται μετ ἀλλήλων καὶ φίλοι εἰσίν», Αριστοτ.) νεοελλ. (με υποτιμητ. σημ.) συγχρωτίζομαι με ανθρώπους κατώτερου επιπέδου αρχ. 1. (για πρόσ.) συναναστρέφομαι …   Dictionary of Greek

  • συνδίαιτα — ἡ, Α [συνδιαιτῶμαι] το να τρώει κανείς στο ίδιο τραπέζι με άλλον, συσσιτία* …   Dictionary of Greek

  • συνδίαιτος — ὁ, ΜΑ [συνδιαιτῶμαι] σύνοικος, συνδιαιτητής («θεῶν τελῶν συνδίαιτος», Τζέτζ.) …   Dictionary of Greek

  • συνδιαίτημα — ατος, τὸ, Α [συνδιαιτῶμαι] συνδιαίτηση …   Dictionary of Greek

  • συνδιαίτηση — η / συνδιαίτησις, ήσεως, ΝΜΑ [συνδιαιτῶμαι] 1. συμβίωση, συγκατοίκηση 2. συναναστροφή αρχ. φρ. «συνδιαίτησις πρός τινα» η συνήθης συμπεριφορά απέναντι σε κάποιον (Αρρ.) …   Dictionary of Greek

  • συνδιαιτώ — άω, Α βλ. συνδιαιτώμαι …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”